No GN Division Photo Development Officer Name

Telephone Number

01.   Atakalanpanna 02 10   Mrs.K.K.Roopa Sanjeewani     070-4155156
02.   Pahamunupanna          02 4   Mrs.N.A.Ireka Kumuduni   071-9203417
 03   Pannila 02 6   Mrs.G.M.P.D.Nilanthi pathirana   071-6607507 
 04   Gabbela  02 2   Mr.G.N.Nilmini    071-9202902 
 05   Yainna 02 3   Mrs.M.M.N.D.Bandaramenike    071-1976122 
 06   Kiranodagama  02 5   Mrs.R.A.Lakmali Rathnayaka    071-9202964 
 07   Nugawela East 02 7   Mrs.J.G.S.U.Gunawardana    071-9020774 
 08   Endana 02 8   Mrs.W.K.K.U.Wanniarachchi    071-9203114 
 09   Panapitiya North  02 9   Mrs.M.P.R.Amarasena    070-2102320 
 10   Panapitiya South 02 11   Mrs.P.M.N.P.Palansooriya    071-9203260 
 11   Madalagama Colony  02 13   Mr.D.R.A.R.Roobasingha    071-5260390 
 12   Miyanawita East  02 14   Mr.M.A.Nandasena    076-2345744 
 13   Nugawela West 02 15   Mr.R.A.C.L.Gunathilaka    071-9202906 
 14   Udahoupe  02 16   Mr.Lasan Weerasingha    071-9202605 
 15   Yatagara 02 17   Mr.Janala Niroshan    071-9202545 
 16   Kalalella  02 29   Mrs.S.H.D.Samaranayaka   071-6408463 
 17   Miyanawita West yanuna   Mrs.A.P.U.I.Kulasena    071-3763821 
 18   Nambuluwa(Acting)   DSC 0225 copy   Mrs.H.V.R.K.Champika   071-9203025
 19   Madalagama  DSC 0363 copy   Mr.S.K.B.Gamage    071-4188823 
 20   Wellandura  DSC 0362 copy   Mr.B.P.K.Basnagoda    075-8690004 
 21   Bungiriya  DSC 0225 copy   Mrs.H.V.R.K.Champika    071-9203025 

News & Events

03
Sep2018
General Divisional Meeting

General Divisional Meeting

             ...

Scroll To Top